Władze Rodent Club PL


Zarząd Rodent Club PL


Dawid Nowakowski

Prezes

Justyna Koczorowska

Wiceprezes

Wiktoria Kelm

Skarbnik

Barbara Sadrakuła

Sędzia Główny

Anna Zajączkowska

Członek zarządu ds. hodowli


Komisja Rewizyjna Rodent Club PL


Aleksandra Lubińska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Hanna Molata

Członek Komisji Rewizyjnej

Maja Greń

Członek Komisji Rewizyjnej